Reklamácia

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.


2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.


3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.


4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.


5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.


6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.


7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.


8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu: mobilia s.r.o., mobilia interior studio, Jantárová cesta 4067/109, 929 01 Dunajská Streda, avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na uvedenú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť do pôvodného obalu, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je možné zaslať písomne (poštou), osobne (v sídle spoločnosti) alebo prostredníctvom diaľkovej komunikácie (webové sídlo, elektronická pošta, telefón, adresný list.


9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.


10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.


11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
b. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
e. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


12. Záruka výrobcu nezahŕňa:

a/ vady a poškodenia, za ktoré bola znížená cena pri kúpe výrobku

b/ vady, poškodenia a chýbajúce množstvo súčastí a prísl. zistené pri kúpené

c/ rodiely rozmerov nábytku v rozsahu prípustnej tolerancie

d/ poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej prepravy a prenášania nábytku alebo v dôsledku nesprávnej montáže, a taktiež po predaji následkom náhodných javov alebo iných okolností

e/ poškodenia, ktoré vznikli následkom nesprávneho používania, úschovy a údržby ako aj po zistení prevedeného zásahu neoprávnenou osobou

f/ minimálne rozdiley ohýbaných drevených prvkov po stranách nábytku, kresby dreva a farby drevených častí

g/ nezhodnosť vzorky a odtieňa tkaniny v prípade dodatočného kompletovania čalúneného nábytku,

h/ rozdiely v tvrdosti jednotlivých dielov čalúneného výrobku, ktoré vyplývajú z ich rôznej veľkosti a podmienok použitého konštrukčného riešenia,

i/ mechanické poškodenie výrobku

j/ zásahu do výrobku a oprava osobou na to neurčenou

k/ škody a závady spôsobené zvieratami

l/ záhyby čalúnníckeho materiálu ako požadovaná vlastnosť. Vonkajšie poťahy nábytku vyhotovené z čalúnníckych materiálov môžu byť voľné a mäkké, čo je spôsobené technikou vyhotovania tohto druhu nábytku. Vznik záhybov na poťahoch je prírodzený a zamýšlaný. Vyplýva to z novo používanej čalúnníckej technológie ako aj z využitia ozdobných stehov a riasenia, ktoré upravujú estetiku nábytku. Sú to:

- zmeny, ktoré vznikajú prirodzeným spôsobom pri používaní nábytku

- rozdiely a záhyby na sedacích častiach a operadlách, ktoré vznikajú pri nesprávnom používaní

- zmeny spôsobené nerovnomerným používaním všetkých sedacích miest čalúneného kompletu čo spôsobuje nadmenté záhyby jedného zo sedacích miest a deformáciu vlastností výrobku spôsobené opotrebením použitého druhu materiálu

- čalúnený nábytok je nábytok odpočinkový, zaprojektovaný a vyrobený s predurčením na príležitostné spanie, nemôže nahradzovať spálňové postele

- stopy používania  a prírodzeného opotrebenia, ako je účinok slnečného žiarenia, odfarbenie.

ako Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.


13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.


14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.


15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.


16. Kontakt prevádzky: mobilia s.r.o.,  mobilia interior studio, 929 01 Dunajská Streda, Jantárová cesta 4067/109, tel: 0910 151 107, shop@mobiliashop.sk

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti